Patiënteninformatie

Aanmelden en de eerste afspraak

Bij aanmelding vragen wij naar je contactgegevens en verzekering. Wij werken bij onze behandeling vanuit een persoonlijke aanpak. Dit begint met een uitgebreide intake en een onderzoek naar je klachten. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met jou een persoonlijk behandelplan op.

Tijdens het intakegesprek inventariseert de fysiotherapeut een aantal elementen; wat is de oorzaak van de klacht? Op welke manier ervaar je belemmeringen en beperkingen door de klacht? Wat is het beloop van de klacht? Daarna volgt er een kort therapeutisch onderzoek en stelt de fysiotherapeut een behandelplan voor. Dit intakegesprek neemt ongeveer een half uur tijd in beslag.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Privacy

Wij hechten veel waarde aan je privacy en zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Al onze fysiotherapeuten houden de medische en administratieve gegevens van de patiënten zorgvuldig bij om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Wij gaan zorgvuldig om met de medische en administratieve gegevens van onze patiënten. Voor meer informatie kijk je op www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.

Verzekering

Wij doen altijd een verzekeringscheck, hiermee kunnen wij controleren welke polis je hebt. In de meeste gevallen kunnen we ook gelijk zien hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. Door de grote hoeveelheden polissen zijn wij niet altijd op de hoogte van alle specifieke polisvoorwaarden. Wij kunnen ook niet zien hoeveel behandelingen er elders al plaatsgevonden hebben. Daarom kun je ons niet verantwoordelijk stellen wanneer je behandelingen niet vergoed krijgt.

Stuur een bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht